Általános szerződési feltételek

 

 1. INTRODUCERE

Acest site este întreținut și administrat de MATULA MEDIA S.R.L.

Accesul și navigarea pe pagina web www.matulamedia.ro, culegerea informațiilor și efectuarea unei comenzi echivalează cu acceptarea de către utilizator a prezentelor termeni și condiții.

         Pentru folosirea în cele mai bune condiții a prezentului site, recomandăm citirea cu atenție a termenilor și condițiilor de utilizare.

         Ne rezervăm dreptul de a modifica în mod unilateral, oricând, aceste prevederi fără vreo notificare.

         Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Acestea pot diferi uneori de produsul livrat din cauza înlocuirii ambalajului de către producător. Aceste diferențe însă nu afectează conținutul produsului.

         Din momentul înregistrării ca utilizator sunteți de acord să vă comunicăm materiale cu caracter administrativ și comercial.

         Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii lor. 

 1. DEFINIȚII
 • VÂNZĂTOR – MATULA MEDIA S.R.L. cu sediul social în mun. Odorheiu-Secuiesc, str. Móricz Zsigmond nr. 49B jud. Harghita, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/678/2019 având CUI 41547928
 • CUMPĂRĂTOR – persoana fizică/juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care își creează un cont pe pagina web, efectuează o comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului matulamedia.ro
 • CLIENT – persoana fizică/juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care accesează conținutul site-ului prin orice mijloc de comunicare
 • UTILIZATOR – orice persoană/entitate înregistrată pe pagina web, care, prin finalizarea procesului de creare a unui cont își dă acordul cu privire la clauzele cuprinse în prezentele Termeni și condiții
 • CONSUMATOR – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • SITE – domeniu matulamedia.ro și subdomeniile acestuia
 • COMANDA – un document electronic prin intermediul căruia se manifestă intenția de a achiziționa bunuri de pe site
 • BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de vânzător cumpărătorului ca urmare a comenzii lansate pe site.
 • CAMPANIE – acțiunea de a expune în scopuri comerciale, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către vânzător
 • CONȚINUT – fotografiile digitale, imaginile, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc pe site-ul matulamedia.ro incluzând:
 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin mijloace electronice
 • conținutul oricărui e-mail transmis între părți
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al părților
 • toate informațiile legate de bunurile și de serviciile oferite
 • COMENTARIU – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu
 • ÎNTREBARE – formula de adresare către alți utilizatori/clienți/cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile prin pagina respectivă
 • RĂSPUNS – informația scrisă și transmisă utilizatorului/clientului/cumpărătorului care prin site a adresat o întrebare
 • TRANZACȚIA – încasarea sau rambursarea unei sume reprezentând prețul produselor/serviciilor furnizate de MATULA MEDIA S.R.L., prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de vânzător, indiferent de modalitatea de livrare
 • SPECIFICAȚII – toate descrierile bunurilor și serviciilor
 • ro – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în site, pus la dispoziția clienților/utilizatorilor/cumpărătorilor prin intermediul site-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul on-line.
 • DOCUMENT – prezentele termeni și condiții.
 • DOCUMENTE CONTRACTUALE
 1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau e-mail – prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
 2. Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face fie electronic, printr-un email trimis automat de către site, fie telefonic.
 3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz,  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
 4. Factura constituie contract simplificat de vânzare-cumpărare conform legislației în vigoare.
 5. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Vânzătorul emite notificarea de expediere a comenzii. Prezentele termeni și definiții constituie parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare dintre părți.
 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

   

 2. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
 3. Pentru motive justificate, MATULA MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MATULA MEDIA S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al societății MATULA MEDIA S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
 4. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiune directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
 5. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, MATULA MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.
 6. MATULA MEDIA S.R.L. poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către un terț cu care MATULA MEDIA S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și in limita stocului disponibil, conform legislației în domeniu.
 7. Toate prețurile prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
 8. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
 9. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/ prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

   

 2. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a societății MATULA MEDIA S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 3. Clientului/Cumpărătorului îi este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe persoane, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de MATULA MEDIA S.R.L., includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MATULA MEDIA S.R.L. asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului. Pentru desfășurarea oricărei activități prohibite mai sus enumerate, este necesar acordul prealabil, în scris și în mod expres al societății deținătoare, MATULA MEDIA S.R.L.
 4. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentelor termeni și condiții, exceptând cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între MATULA MEDIA S.R.L. și client/cumpărător/utilizator.
 5. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentelor termeni și condiții.
 6. În cazul în care MATULA MEDIA S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.
 7. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală a societății MATULA MEDIA S.R.L., nici al angajatului/prepusului MATULA MEDIA S.R.L. care a mijlocit transferul de Conținut
 8. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele termeni și condiții sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, după caz.
 • COMANDA ȘI RETRAGEREA
 1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate în mod expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.
 2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul declară că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
 3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
 4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreuneia dintre părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să fie îndreptățită la plata unor daune-interese în următoarele cazuri:
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MATULA MEDIA S.R.L., în cazul plății online;
  • datele furnizate de către Client/Cumpărător/utilizator, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.
 1. Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea
produselor.
 2. În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2014, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:
 3. ziua în care cumpărătorul/persoana indicată de acesta intră în posesia fizică a produselor
 4. în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care cumpărătorul sau persoana indicată de cumpărător intră în posesia fizică a ultimului produs
 5. în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care cumpărătorul sau persoana indicată de acesta intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese
 6. în cazul contractelor cu livrare periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care cumpărătorul sau persoana indicată de acesta intră în posesia fizică a primului produs.
 7. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa ……………..
 8. Atunci când Clientul/Cumpărătorul solicită în termen
retragerea din Contract, are obligația de a returna produsele
împreună cu eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv,
fără întârziere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care a
comunicat vânzătorului decizia sa de retragere. helyett legyen: Atunci
când Clientul/Cumpărătorul solicită în termen retragerea din
Contract, are obligația de a returna produsele împreună cu
eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv, fără
întârziere, în termen de cel mult 14 zile de la data la care a
comunicat vânzătorului decizia sa de retragere. Termenul este
respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de
expirarea perioadei de 14 zile.

 9. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa
prețul în maxim 7 (șapte) zile de la data informării Vânzătorului
de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
 • pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
 • Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi care atestă că produsele au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua în considerare data cea mai recentă).
 • În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul despre acest fapt și va rambursa în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau a Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
 • EXCEPTĂRI DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

a)contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b)furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c)furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d)furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e)furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

f)furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g)furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

h)contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i)furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j)furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

k)contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

l)prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m)furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE

   

 2. MATULA MEDIA S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care i le furnizează clientul/utilizatorul/cumpărătorul. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
 3. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe persoane nu va fi efectuată de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
 4. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, utilizatorul/clientul/cumpărătorul oferă Vânzătorului acces nerestricționat la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Prin acceptarea termenilor și condițiilor, cumpărătorul/clientul/utilizatorul este de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care cumpărătorul/clientul/utilizatorul le-a trimis prin intermediul Site-ului.  MATULA MEDIA S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte dispoziții în acest sens.
 5. Prin înscrierea în baza de date a societății MATULA MEDIA S.R.L., Clientul/Cumpărătorul consimte în mod expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai MATULA MEDIA S.R.L.: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, precum și de alte societăți cu care MATULA MEDIA S.R.L. intenționează să dezvolte programe comune de ofertare pe piața Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.
 1. FACTURARE – PLATĂ
 2. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-ului matulamedia.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
 3. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile furnizate. Comunicarea tuturor informațiilor necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare cade în sarcina Cumpărătorului.
 4. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii conținând Bunurile vândute de MATULA MEDIA S.R.L.. Facturile se emit exclusiv în format electronic și se trimite prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător.
 5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către MATULA MEDIA S.R.L. în Contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.
 6. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore, cumpărătorul poate sesiza problema apelând la adresa de e-mail: office@ro
 7. ro este o modalitate rapidă de plată on-line cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click prin utilizarea Token-ului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plata la fiecare Tranzacție.
 8. Opțiunea pentru plata euplatesc.ro poate fi activată la momentul plasării comenzii.
 9. Introducând datele card-ului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul confirmă că a fost anterior informat și acceptă termenii și condițiile de utilizare a serviciului euplatesc.ro, exprimându-și acordul pentru ca acestea să fie utilizate pentru Tranzacții ulterioare.
 10. Datele card-ului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile MATULA MEDIA S.R.L. și nici nu vor fi stocate de către MATULA MEDIA S.R.L. sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a card-ului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
 • LIVRAREA BUNURILOR
 1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door sau prin POSTA ROMANA către Cumpărător.
 2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor, precum și transmiterea documentelor însoțitoare.
 3. Vânzătorul efectuează livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.

XIII. GARANTII

 • TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată cu ocazia predării bunului, după efectuarea plății, la locația indicată de cumpărător prin lansarea comenzii.

 1. RĂSPUNDERE

   

 2. Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță persoană o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și nici pentru pierderea acestora.
 3. Termenii și condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către MATULA MEDIA S.R.L., acestea fiind opozabile Clienților/ Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se efectuează în conformitate cu Politica generală a societății privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • FORTA MAJORĂ
 1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majorăeste evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează,fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 • LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Document/Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între MATULA MEDIA S.R.L. și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul furnizorului MATULA MEDIA S.R.L..